Led 29 2017

Informace k mobilnímu rozhlasu – nové informační službě v Košťanech

Na stránkách města, v části Informace pro občany, přibyla nová stránka věnovaná informační službě >>> Mobilní rozhlas <<<, kterou v Košťanech zavádíme. Na této stránce se vám postupně přineseme maximum relevantních informací o této službě.