Zpravodaj

Ukázka vzhledu zpravodaje

Košťanský zpravodaj je občasník (v posledních letech spíše čtvrtlerník) vydávaný městem Košťany. Je distribuován zdarma a nalézt jej můžete ve svých schránkách, případně v místních obchodech. Náklad je 1300 výtisků.

V digitální formě je k dispozici na stránkách města, kde si ho můžete buď přímo přečíst, nebo stáhnout ve formě PDF souboru.

Složení redakční rady:

Předseda redakční rady: Mgr. Pavel Vondra

Členové redakční rady: František Pelz, Jaroslav Trsek, Mgr. Josef Výtisk, Josef Novotný, Ing. Ladislav Novák, Nataša Pucholtová, Tomáš Sváda, Ing. Přemysl Šoba, Ing. Zdeněk Zícha

Termíny vydávání v roce 2018

Chcete se spolupodílet na obsahu zpravodaje?

Pošlete nám příspěvek emailem na k.zpravodaj@seznam.cz, nebo ho doneste do podatelny nejpozději v den uzávěrky.

Redakční rada KZ přijímá příspěvky v písemné nebo v elektronické formě v rozsahu formátu A4 (typ písma Times New Roman, velikostpísma 10 b., titulek 12 b., maximálně do 50 řádků) ve formátu Word, fotografie, obrázky či loga ve formátu *.jpg. Příspěvky musí být označeny jménem autora. Redakční rada má právo rozsáhlejší příspěvky zkrátit (aniž by byl změněn obsah příspěvku). Příspěvky došlé po uzávěrce nebudou zveřejněny.

  • do deseti dnů po vydání je číslo novin včetně inzerce přístupné i na internetových stránkách města

Archiv vydání

Aktuální vydání

Inzerujte v Košťanském zpravodaji

 

UPOZORNĚNÍ: Veškeré písemnosti jsou ukládány ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader. Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Permanent link to this article: http://www.kostany.cz/kostansky-zpravodaj/

Aktuální číslo

Chcete si stáhnout aktuální číslo ve formátu pdf? Najdete ho v části Zpravodaj > Archiv vydání. Košťanský zpravodaj 3/2018 from Pavel Vondra

Archiv vydání

Vydání v roce 2018 Košťanský zpravodaj – září 2018 (*.pdf) Košťanský zpravodaj – červen 2018 (*.pdf) Košťanský zpravodaj – březen 2018 (*.pdf) Vydání v roce 2017 Košťanský zpravodaj – prosinec 2017 (*.pdf) Košťanský zpravodaj – listopad 2017 – zvláštní vydání (*.pdf) – zatím není dostupné Košťanský zpravodaj – září 2017 (*.pdf) Košťanský zpravodaj – červen 2017 (*.pdf) Košťanský …

Inzerce ve zpravodaji

Ceník inzerce   Objednávky a platební podmínky: Inzerci přijímá MěÚ Koštany, paní Renata Hegrová, e-mail: hegrova@kostany.cz, telefon: 417 568 183, fax: 417 568 027. V objednávce uveďte celý název firmy (či jméno fyzické osoby), adresu, lČO a popř. DlČ. Platba inzerce je až po vydání čísla. Preferujeme platbu v hotovosti. Inzerce zájmových spolků, sdružení a …