Return to O městě

Historie města

Sklářská ulice v Košťanech (nedatováno)

Sklářská ulice v Košťanech (nedatováno)

Obsah stránek

 1. Historie města
 2. Historické pamětihodnosti
  1. Lovecký zámeček
  2. Košťanské historické drobky, aneb svědectví o zaniklých památkách
 3. Košťanské sklářství
 4. Historie košťanských škol
  1. Základní škola (historické budovy školy)
  2. Základní škola (současná budova)
  3. Mateřské školy
 5. Sportovní historie
  1. Sokol
  2. Oddíl kopané
 6. Výstava zmizelé Košťany (všechny informační tabule na jednom místě)
 7. Fotografie starých Košťan na Google mapách

Historické mapy Košťan

 1. Historické mapy na www.mapy.cz (mapování 1830-1852)
 2. Historická fotomapa ČR na stránkách Ministerstva živ. prostředí (1953)
 3. Historické mapy Košťan na stránkách Přírodovědné fakulty UJEP v Ústí nad Labem (různá historická mapování)

Permanent link to this article: http://www.kostany.cz/o-meste/historie-mesta/

Boj za českou školu v Košťanech

Počátky školství v Košťanech Počátky základního školství na Teplicku můžeme sledovat do reformního období vlády Marie Terezie. Školské reformy, započaté zrušením jezuitského řádu, který spolu s piaristy a pavlány mezi lety 1622 až 1773 plně ovládal české školství.[1] Marie Terezie se tímto krokem plně přihlásila k myšlence státu jakožto garanta vzdělávání. Důležitost tohoto kroku byla prodána merkantilistickým …

Fotografie z utkání v roce 1944 na Bramši

Historie košťanské kopané

Vznik klubu Český fotbalový klub FK Košťany vznikl v roce 1921. Klub se od prvopočátku potýkal s velkými problémy, chyběly finanční prostředky, vybavení i vlastní hřiště. Jejím členům však nechyběla vůle hrát kopanou a prvotní překážky se rychle překonaly. Kopanou jako sport dlouho neuznávali někteří funkcionáři tělocvičných organizací. Přesto však velmi brzy našla cestu mezi …

Hlavní ulice vedoucí od náměstí

Historie města

… do průmyslové revoluce Košťany leží zčásti na severním okraji Teplické roviny a zčásti na úpatí Krušných hor, přibližně 6 km severozápadně od statutárního města Teplice. První písemná zmínka o vsi Košťany je v Duchcovské městské knize a pochází z roku 1394 („de villa Costen“), tedy před 615 lety. Lze však předpokládat, že ves vznikla …

Smírčí kříž Sv. Jana

Košťanské historické drobky

aneb svědectví o zaniklých košťanských památkách Socha sv. Jana Nepomuckého Socha sv. Jana Nepomuckého byla postavena v roce 1746 ve středu Tržnice. Za sochou směrem k Lednici stávala kašna a před ní jednoduchý dřevěný kříž. Kolem tohoto uskupení stály tři kaštany a jedna lipka. Socha byla z velmi nekvalitního pískovce. V roce 1884 chtěla obec …

Košťanské sklárny

Košťanské sklářství

V krušnohoří má sklářská výroba dlouholetou tradici. Nejstarší písemná zpráva o sklárnách v blízké Moldavě pochází ze sklonku 14. století (1399). Vlivem rostoucí těžby a zpracování rud však došlo k dočasnému zániku sklářské výroby. K obnově výroby skla na Teplicku dochází opět v 18. století, stále však převládala staletá technologie výroby. Zatímco v Anglii již …

Prostranství mezi zámečkem a hájovnou

Lovecký zámeček

Lovecký zámeček se nachází 1 km severně od náměstí. Přístupová cesta je ulicí „K zámku“ ve Střelné. Areál zámečku nepochybně existoval již v poslední čtvrtině 18. století. Nynější podobou rozlehlý komplex, většinou jednopatrových budov rozmístěných kolem čtvercového nádvoří, získal v roce 1864. Teplický architekt ing. Sigmund stavbu pojal ve slohu novogotiky a tzv. „alpského“ nebo …

Mateřské školy

Opatrovna, předchůdkyně dnešní mateřské školy, byla v Košťanech zřízena v roce 1892. Opatrovny v pohraničí z národnostních důvodů zřizovala Ústřední matrice školská, která nesla všechny provozní a věcné náklady. Od roku 1921 náklady na provoz opatrovny převzala obec. V roce 1927 byly opatrovny zestátněny. Opatrovna v Košťanech měla dvě oddělení a byla umístěna v domě …

Sokol

Na rok 2011 připadá významné výročí – 115. let vzniku Tělocvičné jednoty Sokol v Košťanech. Stalo se tak 5. července 1896 a jak zaznamenal tehdejší kronikář, „byl to v pravdě projev uvědomělého češství v tehdy silně poněmčeném českém pohraničí.“ Založení Sokola předcházelo účinné působení místní odbočky Národní jednoty Severočeské a českých učitelů na národní cítění …

Staré Košťany na Google mapách

Chcete vidět staré Košťany z míst, ze kterých byly foceny před i více jak 100 lety? Prohlédněte si historické fotografie města Košťany. Tento projekt vzniká v rámci výuky na základní škole. Pokud uvádíme nepřesné informace, opravte nás. Napište mi na: pavel.vondra@zskostany.cz. [important]Výzva: Máte doma starou fotografii Košťan? Pošlete mi ji s popiskem. Rádi ji zařadíme do …

Škola v roce 2010

Základní škola (současná škola)

Důležitým okamžikem pro České školy v Košťanech byl vznik Československa. Od roku 1918 byly české školy rozmístěny v několika budovách, učebny byly naprosto nevyhovující. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo postavit novou školní budovu v letech 1924 – 1925. Škola, vybudovaná nákladem 5 mil. Kč, byla slavnostně otevřena 14. června 1925. Stavbu projektoval pražský architekt Antonín Moudrý, který …

Zmizelé Košťany – výstava v ulicích

O projektu Projekt vznikl v roce 2014 jako školní projekt pro žáky 6.ročníku Základní školy v Košťanech. Jeho úkolem bylo seznámit žáky pomocí srovnávacích fotografií s historií města Košťany. Každá informační tabulka obsahuje dobovou fotografii daného místa s doplňujícími informacemi. Na konci textu je otázka, na kterou si můžete odpovědět načtením QR Kódu. Mapa zastavení Informační …