Příspěvky města

Jste občanem města Košťany? Ne? Věřte, že být občanem města Košťany se vyplatí. Zde naleznete benefity pro občany města Košťany, pravidla jejich čerpání a důležité formuláře.

Město Košťany nabízí:

 Dotace na podporu sportovního a kulturního vyžití mládeže
 Dotace na podporu sportu a kultury široké veřejnosti
 Vstupenka do lázní Raupennest Altenberg
 Příspěvek pro seniory nad 70 let na MHD a PHD  (Doprava ÚK)

Permanent link to this article: http://www.kostany.cz/prispevky-mesta/

Archiv přidělených dotací

2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu a kulturního vyžití mládeže – TJ Sokol Košťany 2016 (*.pdf) 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu a kulturního vyžití mládeže – TJ Sokol Košťany (*.pdf) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu a kulturního vyžití mládeže – SDH Košťany (*.pdf)

Dotace na podporu sportovního a kulturního vyžití mládeže

Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu a kulturního vyžití mládeže – od 1.1.2019   Město Košťany uvolňuje ze svého rozpočtu prostředky na podporu kultury, sportu a tělovýchovy mládeže proto, aby zajistilo co největšímu podílu mládeže zdravé a přiměřené organizované využití volného času. Tím chce podpořit zlepšení zdravotního stavu mládeže, získání zdravých návyků, a především dosáhnout …

Dotace na sportovní a kulturní činnost široké veřejnosti

Město Košťany každoročně uvolňuje ze svého rozpočtu prostředky na podporu kultury, sportu a dalších společenských aktivit. Žádat o dotaci může fyzická i právnická osoba na předepsané žádosti. O přidělení dotace rozhodne na svém jednání Rada Města Košťany, dotace není nároková. Žadatel může žádat např. o dotaci na pořádání dětských dnů, akcí pro seniory, pořádání koncertů, …

Příspěvek pro seniory nad 70 let na MHD a PHD (Doprava ÚK) – ZRUŠENO K 9. 8. 2018

Příspěvek zrušen k 9. 8. 2018! Každý senior, starší 70ti let, může využít příspěvek od Města Košťany na MHD (městská hromadná doprava) a PHD (příměstská hromadná doprava). Příspěvek je v maximální výši 1.000,- Kč/rok. Příspěvek může využít každý senior, který splňuje následující:  věk 70 let a starší mít uhrazené všechny pohledávky vůči Městu Košťany a jeho příspěvkovým …

Vstupenka do lázní Raupenest Altenberg

Pravidla pro čerpání benefitu  Vstupenky je možné si vyzvedávat vždy v od 1. října do 31. května daného roku. Žadatel musí dodržet tato pravidla Žadatel musí mít trvalé bydliště v Košťanech. Žadatel může využít vstupenku-zdarma od Města Košťany a to jednou ročně v maximálním počtu 4ks/osobu. Příjemce si může vždy vyzvednout vstupenku 1krát za 2 měsíce. …