Velitel jednotky SDH Libor Klejna odvolán

Starosta Tomáš Sváda dne 25.4.2018 po projednání s vedením města odvolal velitele jednotky SDH Libora Klejnu. Odvoláním vygradovalo již dlouhodobé a nepřijatelné chování L. Klejny, kvůli kterému skončila celá řada hasičů v Košťanech. V lednu odešel i šéf mládeže pan Šaršoun a s ním skončilo i 30 malých hasičů. Vedení města došla trpělivost ve chvíli, když se na veřejném facebooku Klejny objevily vulgarity nejhrubšího ražení proti starostovi (nedají se ani publikovat).

V pondělí 23.4. 2018 byl Klejna pozván na město, aby vysvětlil své chování. Všechno potvrdil, vulgarity neodvolal a trval na nich. Přítomen byl i hasič Klejna ml., ten začal dokonce starostovi vyhrožovat. Ve středu následovalo odvolání. Vše bylo průběžně konzultováno s vedením teplického HZS.

Z důvodu předání hasičské zbrojnice novému veliteli následovala mimořádná inventarizace. Bohužel, při inventarizaci dne 25.4.2018 se nedohledal majetek za stovky tisíc! Klejna opět nespolupracoval, protokoly o majetku nepředal a tvrdil, že chybějící materiál je na přestavbě vozidla. Některý materiál-majetek možná ano, ale takto spravovaná zbrojnice nešla ani převzít ani předat, proto byla na cca týden uzavřena. Majetek a protokoly se dohledávají. 

Hasiči v žádném případě zrušeni nebyli. Věřím, že k předání zbrojnice dojde do týdne. Nyní čekáme na krajské vedení HZS na schválení nového velitele. Po odchodu Klejny se hlásí celá řada dříve „odejitých“ hasičů a chtějí se vrátit. Ozvali se i rodiče, zda zase začne klub dětských hasičů.

Výše uvedený incident již řeší PČR.

Smutné je, že Klejna měl obdobný incident před cca rokem se starostou sousední obce, za což se jménem města panu starostovi dodatečně omlouvám.

Tomáš Sváda, starosta města

Permanent link to this article: http://www.kostany.cz/velitel-jednotky-sdh-libor-klejna-odvolan/