Upozornění

Informace k mobilnímu rozhlasu – nové informační službě v Košťanech

Na stránkách města, v části Informace pro občany, přibyla nová stránka věnovaná informační službě >>> Mobilní rozhlas <<<, kterou v Košťanech zavádíme. Na této stránce se vám postupně přineseme maximum relevantních informací o této službě.

Zveme vás na Karneval sportovců

Tj Sokol Košťany vás zve na Karneval sportovců, který se bude konat v sobotu 25.března od 20:00 v Klubu hasičů.

SČVK, a.s. – oprava vodovodního řadu v SAB

Vážení spoluobčané,

dnes 28. 2. 2017 od 8.00 – 15.00 hod. z důvodu opravy vodovodního řadu nepoteče voda v lokalitě SAB.

Děkuji za pochopení

Tomáš Sváda, starosta města

Zastupitelstvo města Košťany – 14. 2. 2017

Vážení spoluobčané,

        dovolte mi, abych Vás pozval na zasedání zastupitelstva města Košťany, které se bude konat v úterý 14. 2. 2017 od 15:00 hod. ve 2. patře v zasedací místnosti Městského úřadu Košťany.

                                                                                                                                                                                                  Tomáš Sváda, starosta

Upozornění: Zvýšené riziko přetížení střech

Letošní zima je na sníh bohatší, než jsme v posledních letech zvyklí. Z tohoto důvodu zveřejňujeme varování HZS Ústeckého kraje před nebezpečím přetížení střech. Věnujte větší pozornost množství sněhu na zejména na plochých  střechách, kde sníh odtává jen velmi pomalu. 

Varování před těžkým sněhem na webu e-teplicko.cz

Kamenný Pahorek – “okály”

Vážení občané,

v létě 2017 proběhne I.část rekonstrukce vodovodu na Kamenném Pahorku v okálech, kterou bude provádět firma SVS, a.s. na vlastní náklady. Rekonstrukce proběhne ve dvou etapách, druhá v létě 2018. Vodovod je třeba zrekonstruovat z důvodu stáří a častých poruch.

Město Košťany bude rovnou opravovat i chodníky, upravovat zeleň, dělat nový povrch silnic. O bližším termínu oprav Vás budeme ještě informovat.

S případnými dotazy se obracejte na mne, tel.:605 555 977. Děkuji.

Tomáš Sváda, starosta

ÚK vyhlašuje Dotační program podpory začínajících podnikatelů

Dne 9. ledna vyhlásil Ústecký kraj dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji.

Celková finanční alokace pro rok 2017 je 8 milionů korun. Maximální částka, kterou může začínající podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 9. února do 9. března.

Číst zbytek položky »

Havárie vody -SČVK, a.s.

Vážení spoluobčané,

z důvodu havárie vody na flájském přivaděči nepoteče delší dobu voda, Děkujeme za pochopení.

Linka SČVK, a.s., kde Vám podají přesnější informace je 840 111 111.

Tomáš Sváda, starosta

Pozvánka na Reprezentační ples města

Vážení spoluobčané,
zveme vás touto cestou na Reprezentační ples města Košťany. Ples se bude konat v pátek 27.1. od 20:00 v Klubu hasičů. K tanci hraje skupina Voice. Lístky jsou v prodeji od 13. ledna.

Upozornění

Přehled sportovních a kulturních akcí v roce 2017

Na stránce O městě > Kalendář akcí byl aktualizován kalendář na letošní rok. Přesné termíny některých akcí ještě nejsou stanoveny, v případě jiných mohou být změněny. Kalendář vám přesto může posloužit  jako vodítko.

Starší příspěvky «