Dub 19 2017

Zastupitelstvo města Košťany – 26. 4. 2017

Vážení spoluobčané,

        dovolte mi, abych Vás pozval na zasedání zastupitelstva města Košťany, které se bude konat ve středu 26. 4. 2017 od 15:00 hod. ve 2. patře v zasedací místnosti Městského úřadu Košťany.

                                                                                                                                                                                                  Tomáš Sváda, starosta