Lis 22 2017

Zastupitelstvo města Košťany – 29. 11. 2017

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na zasedání Zastupitelstva města Košťany, které se bude konat ve středu 29. 11. 2017 od 15:00 hod. ve 2. patře v zasedací místnosti Městského úřadu Košťany.

 

Tomáš Sváda, starosta