Cena vody pro rok 2013

Společnost Severočeské vodovody a kanalyzace, a.s., ovládaná francouzským koncernem VEOLIA vydává ceník vody na příští rok.  Představenstvo společnosti SčVaK stanovilo s platností od 1.1.2013 jednotné ceny vodného a stočného pro odběratele takto:

Cena bez DPH Cena s 15% DPH
kč / m3 kč / m3
Vodné 39,49 45,41
Stočné 37,89 43,57
Celkem 77,38 88,99

 

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/cena-vody-pro-rok-2013/