graphene

Úřední deska města Košťany

Pro zpřehlednění můžete filtrovat dokumenty na této Úřední desce.Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
24.4.2019 Záměr prodeje nemovitého majetku Zastupitelstvo města Košťany 10.5.2019 Stáhnout
24.4.2019 Záměr prodeje nemovitého majetku – Hampuš Zastupitelstvo města Košťany 24.5.2019 Stáhnout
24.4.2019 Záměr směny nemovitého majetku Zastupitelstvo města Košťany 10.5.2019 Stáhnout
23.4.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 – o výjimečném zkrácení doby nočního klidu Město Košťany 09.5.2019 Stáhnout
23.4.2019 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – o změně kategorie pozemní komunikace – zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace Městský úřad Košťany 09.5.2019 Stáhnout
18.4.2019 Výzva k podání cenové nabídky – Oprava fasády objektu městského úřadu Město Košťany 07.5.2019 Stáhnout
15.4.2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – z důvodu výstavby kanalizace Magistrát města Teplice 02.5.2019 Stáhnout
05.4.2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy_MZe rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení §31 odst.6, §32 odst.1 a §33 odst.1-3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství 02.1.2023 Stáhnout
01.4.2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 – Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí Město Košťany 27.5.2019 Stáhnout
22.3.2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Město Košťany 27.5.2019 Stáhnout
22.3.2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 – Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Město Košťany 27.5.2019 Stáhnout
05.3.2019 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci – aktualizace seznamu 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.10.2019 Stáhnout


UPOZORNĚNÍ: Veškeré písemnosti jsou ukládány ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader. Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/graphene/