graphene

Úřední deska města Košťany

Pro zpřehlednění můžete filtrovat dokumenty na této Úřední desce.Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
23.5.2022 Program jednání Zastupitelstva města Košťany – 30. 05. 2022 Zastupitelstvo města Košťany 31.5.2022 Stáhnout
18.5.2022 Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemností daňového subjektu Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště Teplice 03.6.2022 Stáhnout
18.5.2022 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci – aktualizace seznamu 05/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Stáhnout
18.5.2022 Schválená rozpočtová opatření 2022 Město Košťany Stáhnout
17.5.2022 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – z důvodu napojení kanalizační přípojky k RD Magistrát města Teplice 03.6.2022 Stáhnout
16.5.2022 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statut. městech a do zastupitelstev hl. města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí Stáhnout
12.5.2022 Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost – Pospíšil Z. Město Košťany 30.5.2022 Stáhnout
10.5.2022 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – z důvodu umístění vodovodní přípojky Magistrát města Teplice 26.5.2022 Stáhnout
09.5.2022 Výzva k podání cenové nabídky – Oprava podlahy půdy MŠ Košťany Město Košťany 26.5.2022 Stáhnout
09.5.2022 Výzva k podání cenové nabídky – Chodníky Košťany 2022 Město Košťany 26.5.2022 Stáhnout
29.4.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce Severočeská vodárenská společnost a.s. 30.5.2022 Stáhnout
26.4.2022 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2022 – zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam Finanční úřad pro Ústecký kraj 26.5.2022 Stáhnout
31.3.2022 Dotační program – Ekologie 2 – Fotovoltaika Město Košťany 30.6.2022 Stáhnout
31.3.2022 Dotační program – Ekologie 1 – Tepelná čerpadla Město Košťany 30.6.2022 Stáhnout
30.3.2022 Veřejná vyhláška – provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území města Košťany Zeměměřický úřad, Praha 15.12.2022 Stáhnout
15.9.2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 Ministerstvo zemědělství 02.1.2023 Stáhnout
29.7.2021 Výběrové řízení na strážníka Městské policie Košťany Město Košťany Stáhnout
31.7.2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZe pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 Ministerstvo zemědělství 02.1.2023 Stáhnout
06.4.2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy_MZe rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst.6, § 32 odst.1 a § 33 odst. 1-3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství 02.1.2023 Stáhnout


UPOZORNĚNÍ: Veškeré písemnosti jsou ukládány ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader. Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/graphene/