Zpravodaj

 
Zaregistrujte se:

Košťanský zpravodaj míří do vašich emailů

 

Chcete-li dostávat zpravodaj pravidelně na váš email, zaregistrujte svůj email na stránce „Zpravodaj do emailu“.

Ukázka vzhledu zpravodaje

Košťanský zpravodaj je čtvrtletník vydávaný městem Košťany. Je distribuován zdarma a nalézt jej můžete ve svých schránkách, případně v místních obchodech. Náklad je 1300 výtisků.

V digitální formě je k dispozici na stránkách města, kde si ho můžete buď přímo přečíst, nebo stáhnout ve formě PDF souboru.

Složení redakční rady:

Předseda redakční rady: Mgr. Pavel Vondra

Členové redakční rady: František Pelz, Mgr. Josef Výtisk, Josef Novotný, Tomáš Sváda, Ing. Přemysl Šoba,

 

Termíny vydávání v roce 2023

  • termíny vydání pro rok 2023 budou známy v lednu 2023

Zpravodaj

Uzávěrka /
Jednání RR KZ

Datum zveřejnění

Události, na které obvykle zveme

1 / 2023

po X. února

   

2 / 2023

po X. května

 

– přelom května a června – Den Dětí

3 / 2023

po X. srpna

 

– Košťanská pouť

4 / 2023

po X. listopadu

 

– Vánoční trhy


[1] Schůze redakční rady jsou plánovány od 15:00.

Chcete se spolupodílet na obsahu zpravodaje?

Pošlete nám příspěvek emailem na k.zpravodaj@gmail.com, nebo ho doneste do podatelny nejpozději v den uzávěrky.

Redakční rada KZ přijímá příspěvky v písemné nebo v elektronické formě.

  • Příspěvek posílejte v maximálním rozsahu formátu A4 (typ písma Times New Roman, velikost písma 10 b., titulek 12 b., maximálně do 50 řádků)
    preferujeme formát aplikace MS Word, ale jsme schopni přijmout příspěvek v mnoha jiných běžných formátech,
  • Fotografie, obrázky či loga  ve formátu *.jpg.
  • Příspěvky musí být označeny jménem autora.
  • Redakční rada má právo rozsáhlejší příspěvky zkrátit (aniž by byl změněn obsah příspěvku).
  • Příspěvky došlé po uzávěrce nebudou zveřejněny.
  • Krátce po vydání je číslo novin včetně inzerce přístupné i na internetových stránkách města.

Archiv vydání

Aktuální vydání

Inzerujte v Košťanském zpravodaji

UPOZORNĚNÍ: Veškeré písemnosti jsou ukládány ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader. Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/kostansky-zpravodaj/