Zpravodaj

Zaregistrujte se:

Košťanský zpravodaj míří do vašich emailů

Chcete-li dostávat zpravodaj pravidelně na váš email, zaregistrujte svůj email na stránce „Zpravodaj do emailu“.

Ukázka vzhledu zpravodaje

Košťanský zpravodaj je čtvrtletník vydávaný městem Košťany. Je distribuován zdarma a nalézt jej můžete ve svých schránkách, případně v místních obchodech. Náklad je 1300 výtisků.

V digitální formě je k dispozici na stránkách města, kde si ho můžete buď přímo přečíst, nebo stáhnout ve formě PDF souboru.

Složení redakční rady:

Předseda redakční rady: Mgr. Pavel Vondra

Členové redakční rady: František Pelz, Mgr. Josef Výtisk, Josef Novotný, Nataša Pucholtová, Tomáš Sváda, Ing. Přemysl Šoba,

 

Termíny vydávání v roce 2020

ZpravodajDatum redakční radyDatum zveřejněníDůležité události
1 / 2020

st 10. února

čt 11. března

– 8. března – Maškarní ples ve škole
– 28. března – Stardance akademie
– 26. dubna – Pálení čarodějnic
– květen – zápisy do MŠ a ZŠ, vítání občánků

2 / 2020

po 6. května

čt. 30. května

– 1. června – Den dětí, oslavy 625 let od první písemné zmínky, 25 let města
– 28. června – Woodstock
– prázdniny – setkání se seniory, SHS

3 / 2020

st 21. srpna

čt 12. září

– 20. – 22. září – pouť
– Mikulášská ve škole
– podzimní termín vítání občánků

4 / 2020

st 20. listopadu

čt 12. prosince

– 21. prosince – Vánoční trhy
– plesová sezóna 2020, Novoroční běh


[1] Schůze redakční rady jsou plánovány od 16:00.

Chcete se spolupodílet na obsahu zpravodaje?

Pošlete nám příspěvek emailem na k.zpravodaj@gmail.com, nebo ho doneste do podatelny nejpozději v den uzávěrky.

Redakční rada KZ přijímá příspěvky v písemné nebo v elektronické formě.

  • Příspěvek posílejte v maximálním rozsahu formátu A4 (typ písma Times New Roman, velikost písma 10 b., titulek 12 b., maximálně do 50 řádků)
    preferujeme formát aplikace MS Word, ale jsme schopni přijmout příspěvek v mnoha jiných běžných formátech,
  • Fotografie, obrázky či loga  ve formátu *.jpg.
  • Příspěvky musí být označeny jménem autora.
  • Redakční rada má právo rozsáhlejší příspěvky zkrátit (aniž by byl změněn obsah příspěvku).
  • Příspěvky došlé po uzávěrce nebudou zveřejněny.
  • Krátce po vydání je číslo novin včetně inzerce přístupné i na internetových stránkách města.

Archiv vydání

Aktuální vydání

Inzerujte v Košťanském zpravodaji

UPOZORNĚNÍ: Veškeré písemnosti jsou ukládány ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader. Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/kostansky-zpravodaj/