Zpět na Zpravodaj

Inzerce ve zpravodaji

Ceník inzerce

cenik-inzerce

 

Objednávky a platební podmínky:

Inzerci přijímá MěÚ Koštany, paní Renata Hegrová,
e-mail: hegrova@kostany.cz, telefon: 417 568 183, fax: 417 568 027.
V objednávce uveďte celý název firmy (či jméno fyzické osoby), adresu, lČO a popř. DlČ.
Platba inzerce je až po vydání čísla. Preferujeme platbu v hotovosti.
Inzerce zájmových spolků, sdružení a neziskových organizací se sídlem ve městě Košťany a oznámení či poděkování ve společenské kronice je zdarma.
Inzerci dodávejte v textové podobě ve formátu pro MS Word, obrázky či loga ve formátu jpg.
Graficky zpracované inzeráty z profesionálních grafických studií mohou být i ve formátu jpg či pdf.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/kostansky-zpravodaj/inzerce-ve-zpravodaji/