Městská policie získala nové vybavení pro strážníky

Rádi bychom za Městskou policii Košťany poděkovali Ústeckému kraji, který poskytl
dotaci pro „Vybavení strážníků a služebny MP Košťany“ a to v celkové výši 150 000,-
Kč.
Tato dotace pomohla zlepšit a zefektivnit práci strážníků. Za poskytnuté finance bylo
pořízeno vybavení služebny, výstroje a výzbroje pro strážníky městské policie.
Ústeckému kraji ještě jednou velmi děkujeme.

Za Městskou policii Košťany
Barbora Jandovská – velitelka MP Košťany

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/mestska-policie-ziskala-nove-vybaveni-pro-strazniky/