Zpět na Příspěvkové organizace

Městská policie

Služebna městské policie

Služebna městské policie v Revoluční ulici

 Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržováním pravidel občanského soužití, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílí se na prevenci kriminality v obci, odhaluje přestupky a jiné správní delikty. Někteří naši strážníci jsou školeni na odchyt toulavých zvířat.

Na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Hrob a obcemi Jeníkov, Oldřichov, Lahošť a Újezdeček. Zasahujeme i v těchto obcích.

Adresa

Revoluční 221,
417 23 Košťany
Služebna nově

Personální složení

  • velitel:  Barbora Jandovská
  • zástupce velitele: Jakub Kapic
  • strážníci: Martin Pažin,  Sabina Pejcharová,  Nikola Daňková, Martin Homola, Pavel Zima, Martin Jůn, Petr Březina

Kontakty:

Telefon na Městskou policii Košťany: 606 743 087

Potřebujete zabezpečit vaše kola? Registrujte je do systému CEREK.

cerekCentrální registr jízdních kol (CEREK) je systém, do kterého můžete zaregistrovat číslo rámu vašeho kola, čímž výrazně zvýšíte pravděpodobnost, že se vám vaše kolo v případě odcizení navrátí. Městská policie Košťany s registrem CEREK pracuje.

 

Poděkování

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/mestske-organizace/mestska-policie/