Zpět na Příspěvkové organizace

Základní škola

Budova školy v roce 2014.Charakteristika školy

Je základní školou venkovského typu. Budova leží v klidném prostředí parku a již od doby postavení v roce 1925 poskytuje úplné základní vzdělání pro místní žáky. Na školu dochází každoročně kolem 200 žáků, kteří bývají rozděleni do devíti ročníků po jedné třídě. Žáci zde naleznou nejen vyžití v 11 kmenových učebnách, ale také v mnoha odborných učebnách vybavených tak, aby umožňovaly žákům interaktivnější a zajímavější výuku. K odborným učebnám patří učebna fyziky a chemie, učebna výpočetní techniky s připojením na internet (v přípravě je samostatná učebna informatiky pro žáky I.stupně), učebna výtvarné výchovy, ale také cvičná kuchyňka, hudebna, keramická dílna a tělocvična. Ke škole patří též školní pozemek, 2 skleníky a školní hřiště. V budově I.stupně jsou dvě oddělení školní družiny a školní knihovna.

Kontaktní informace

Základní škola Košťany
Komenského náměstí 351
417 23 Košťany, okres Teplice 
IČO: 70879915
web: www.zskostany.cz
email: sekretariat@zskostany.cz
tel: 417 568 009 (sekretariát)
ředitel: Mgr. Milan Sanitrik (email: milan.sanitrik@zskostany.cz)
 

Pro bližší informace naštivte stránky školy na www.zskostany.cz.

Kde nás najdete

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/