Milostivé léto podruhé

Pokud jste nestihli využít příležitosti zaplatit své dluhy u exekutora v první akci „Milostivé léto“, máte tuto šanci od 1.9.2022.

Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých veřejnoprávních dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, mohou v období 1.září 2022 – 30.listopadu 2022 uhradit zbývající dlužnou jistinu (svůj původní dluh bez sankcí a úroků) a k tomu náklady 1500 Kč + DPH 315,- Kč a tím svou exekuci ukončit. Veškeré úroky, poplatky advokátům či penále, které mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, jim budou odpuštěny. Podmínkou využití Milostivého léta II je zahájení soudně vymáhané exekuce před 28. říjnem 2021.

Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (využití tzv. milostivého léta II)

V případě, že přesně nevíte, kolik jistina činí, požádejte vašeho exekutora v tomtéž nebo v samostatném dopise o vyčíslení aktuální dlužné jistiny, která má být uhrazena pro splnění podmínek milostivého léta II. Soudní exekutor bude povinen vám do 15 dnů od doručení písemnosti odpovědět.

Pro bližší informace kontaktujte Petru Belanovou na telefonním čísle 417 568 183.

Na stránkách https://milostiveleto.cz/ si můžete také spustit exekučního poradce, případně přečíst odpovědi na nejčastější otázky a přehledně nabízí informace také Krajský úřad Ústeckého kraje (viz odkaz) 

Přehledně je postup popsán na https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/.

Přesné znění zákona je zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-214/zneni-0.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/milostive-leto-podruhe/