Zpět na O městě

Čestní občané města Košťany

Čestné občanství může město udělit osobám, které se významně zasloužily zejména o jeho rozvoj. O udělení čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo města. Čestný občan města má právo vyjadřovat se a sdělovat svá stanoviska na zasedání zastupitelstva.

Dr. Ing. Štěpán Popovič CSc.

 

 • 28.12.1945 – 13.6.2019
 • dlouholetý ředitel sklárenské skupiny Sklounion Teplice, kterou úspěšně provedl transformací na jednu z nejúspěšnějších firem regionu. Firma je dnes součástí společnosti AGC.
 • dlouholetý předseda Svazu průmyslu a dopravy České republiky.
 • dlouholetý předseda představenstva FK Teplice

Jarmila Novotná

 

 • nar. 4.7.1947
 • dlouholetá ředitelka MŠ Košťany
 • vychovala několik generací košťanských dětí
 • zasloužila se o rozvoj mateřské školy v Košťanech

František Pelz

 

 • nar. 30.7.1935
 • autor grafické identity města
 • popularizátor košťanské historie
 • dlouholetý předseda redakční rady Košťanského zpravodaje
 • duchovní otec Sportovních her seniorů v Košťanech
 • pořadatel mnoha kulturních a společenských akcí

Petr Sobotka

 

 • nar. 30.4.1975
 • mnohonásobný žákovský a juniorský rekordman ve vzpírání
 • ve váhové kategorii nad 105 kg
 • účastník ME ve vzpírání
 • olympionik na LOH Sydney 2000

Pavel Sobotka st.

 

 • nar. 11.10.1947
 • dlouholetý trenér vzpírání
 • trenér mnoha reprezentantů a olympioniků

Ing. Zdeněk Zícha

 

 • nar. 12.8.1940
 • autor několika publikací o hornictví a nerostech v severních Čechách

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/o-meste/cestni-obcane-mesta-kostany/