Zpět na Historie města

Lovecký zámeček

Lovecký zámeček dnes

Lovecký zámeček dnes

Lovecký zámeček se nachází 1 km severně od náměstí. Přístupová cesta je ulicí „K zámku“ ve Střelné. Areál zámečku nepochybně existoval již v poslední čtvrtině 18. století. Nynější podobou rozlehlý komplex, většinou jednopatrových budov rozmístěných kolem čtvercového nádvoří, získal v roce 1864. Teplický architekt ing. Sigmund stavbu pojal ve slohu novogotiky a tzv. „alpského“ nebo též švýcarského stylu. Stěny i stropy obytných místností bývaly obloženy vyřezávaným dřevem, slohová krbová kamna se vytápěla dřevem. Po stěnách chodeb a předsíní bývalo rozmístěno mnoho loveckých trofejí, převážně jeleních a dančích parohů, označených údaji o datu ulovení a jmény střelců, mezi nimiž nechyběla jména předních šlechtických rodů nebo vysokých státních hodnostářů.

 

Zámeček původně sloužil jako pobyt majitele panství a hostů při lovu zvěře. Zvěř štvali honci na rozsáhlou louku zvanou Štvanice před zámečkem, ohrazenou vysokými sítěmi, které zvěř zadržely. Zvěř se tak snadno stala terčem lovců. Od poloviny 19. století se stal zámeček letním sídlem knížecí rodiny. Ta zde pobývala od května do pozdního podzimu. Zámeček a kouzelná okolní příroda bývala častým cílem výletů lázeňských hostů z nedalekých Teplic.

V roce 1919 byl prázdný zámeček na základě zákona o bytové nouzi obsazen obecním úřadem nájemníky. Obec uvažovala o větším obsazení nájemníky, ale z obavy, že by mohlo dojít ke zničení vzácného dřevěného táflování, bylo od tohoto záměru upuštěno. V roce 1923 již zde nájemníci nebydleli. Po roce 1950 bylo v zámečku zřízeno učiliště státních lesů, které zde působilo několik let. Po navrácení zámečku původním majitelům zde působí s.r.o. Košťany Holding.

K loveckému zámečku se vztahuje i jedna z košťanských pověstí. Údajně jeden člen staré šlechtické rodiny Lobkowiczů se měl dopustit jakéhosi zločinu. Z obav před zaslouženým trestem za své provinění utekl do košťanských lesů, kde se skrýval. Zde se živil lovem zvěře a bylinami. Později si vystavěl domek s kapličkou a dlouhá léta žil poustevnickým životem. Později na tomto místě Lobkowiczové vystavěli lovecký zámeček, v němž se nacházela i ona kaplička.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/o-meste/historie-mesta/lovecky-zamecek/