Zpět na Historie města

Mateřské školy

Opatrovna, předchůdkyně dnešní mateřské školy, byla v Košťanech zřízena v roce 1892. Opatrovny v pohraničí z národnostních důvodů zřizovala Ústřední matrice školská, která nesla všechny provozní a věcné náklady. Od roku 1921 náklady na provoz opatrovny převzala obec. V roce 1927 byly opatrovny zestátněny. Opatrovna v Košťanech měla dvě oddělení a byla umístěna v domě čp. 178 a od roku 1909 v domě čp. 290. Po obsazení čs. pohraničí byly české školy likvidovány. Činnost košťanské mateřské školy byla obnovena 22. června 1945 v bývalé německé škole, kde byla dvě oddělení. Třetí oddělení bylo otevřeno 10. října 1945 v obecné škole. Ve školním roce 1946/47 bylo pod správou košťanské MŠ otevřeno i jedno oddělení MŠ ve Střelné. V listopadu 1946 Zemský národní výbor v Praze mateřské škole přidělil vilu po továrníkovi (sklárna Palme-König) v Husově ul. 291 s rozsáhlou zahradou. Ve vile byly umístěny i jesle a budova dostala od tohoto roku název „Dětský domov Klementa Gottwalda“. V roce 1992 byl provoz jeslí zrušen a mateřská škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Ve školním roce 2002/2003 docházelo do mateřské školy denně 45 dětí. Vzhledem k tomu, že nebylo povoleno překračovat kapacitu 40 dětí, bylo pro letošní školní rok zapsáno pouze 40 dětí. Škola musela odmítnout sedm žádostí o umístění.

Ve Střelné, současně s výstavbou sídliště, bylo v letech 1953 až 1955 vybudováno společné zařízení jeslí a mateřské školy. Jeselský provoz však byl již koncem sedmdesátých let minulého století zrušen. Ve školním roce 2002/2003 byla kapacita mateřské školy naplňována na 60-65%. Průměrná docházka byla 15 dětí. V souvislosti s populačním růstem po roce 2000 je v letošním roce navyšována kapacita, tak aby byly i ve Střelné od září 2011 otevřeny 2 oddělení.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/o-meste/historie-mesta/materske-skoly/