Zpět na Historie města

Základní škola (současná škola)

Škola ve 30.letech 20.století

Škola ve 30.letech 20.století

Důležitým okamžikem pro České školy v Košťanech byl vznik Československa. Od roku 1918 byly české školy rozmístěny v několika budovách, učebny byly naprosto nevyhovující. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo postavit novou školní budovu v letech 1924 – 1925.

Škola, vybudovaná nákladem 5 mil. Kč, byla slavnostně otevřena 14. června 1925. Stavbu projektoval pražský architekt Antonín Moudrý, který byl i autorem později vybudované sokolovny. Stavbu provedla firma ing. J. Bursíka a arch. A. Ženíška z Prahy. Kromě obecné a měšťanské školy zde byla umístěna také odborná pokračovací škola pro sklářské učně. Tíživá hospodářská situace obce nedovolila úplně realizovat plány arch. Moudrého. Až mnohem později, 14. června 1936, byl odhalen pomník Jana Ámose Komenského. Jeho autorem je akademický sochař Karel Štipl, tvůrce sochy Komenského v holandském Naardenu. Současně byly zahájeny práce na parkové úpravě před školou, které byly dokončeny až po válce v roce 1945.

10. října 1938 byla stržena socha Komenského a deska se jmény košťanských legionářů, a byla spálena veškerá školní dokumentace a značná část českých knih. Ke konci války ve škole byli ubytováni němečtí uprchlíci ze Slezska a Besarábie a vojáci wehrmachtu. V osvobozené vlasti byl školní rok zahájen 16. září 1945, kdy do obou škol nastoupilo 400 žáků. V letech 1948-53 nesla škola název „Škola Zdeňka Nejedlého“.

Košťanská škola, která je příkladem moderní československé architektury 20. let minulého století, prošla v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. V letošním školním roce školu navštěvuje přes 180 žáků.

 

 

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/o-meste/historie-mesta/zakladni-skola-soucasna-skola/