Return to O městě

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešení. 
Pod tímto názvem se skrývá vše, co můžeme spojit s ochranou obyvatelstva při mimořádné události, jako jsou živelní pohromy/záplavy, povodně, požáry, vichřice, apod., havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách. 
Problematiku přípravy na krizové situace a jejich řešení upravuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Jestliže se ocitnete v jakékoliv mimořádné události, při které jsou ohroženy životy, zdraví, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, je třeba neprodleně přivolat odbornou pomoc. K tomuto účelu jsou zřízeny bezplatné telefonní linky tísňového volání: 
 
  • 150 Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 Zdravotnická záchranná služba
  • 158 Policie České republiky
  • 112 Tísňová linka

Městská policie Košťany je dostupná na telefonním čísle:

  • 606 743 087 Městská policie

Informace ke stažení

Příručka pro případ ohrožení (pdf)

 

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/o-meste/krizove-rizeni/