Zpět na O městě

Krizové řízení

O této stránce

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešení. 
Pod tímto názvem se skrývá vše, co můžeme spojit s ochranou obyvatelstva při mimořádné události, jako jsou živelní pohromy/záplavy, povodně, požáry, vichřice, apod., havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách. 
Problematiku přípravy na krizové situace a jejich řešení upravuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Jestliže se ocitnete v jakékoliv mimořádné události, při které jsou ohroženy životy, zdraví, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, je třeba neprodleně přivolat odbornou pomoc.

Bezplatné telefonní linky tísňového volání: 

 • 150 Hasičský záchranný sbor ČR
 • 155 Zdravotnická záchranná služba
 • 158 Policie České republiky
 • 112 Tísňová linka
 • 606 743 087 Městská policie
 • 605 555 977 – starosta města

Obecná příručka pro případ ohrožení

V příručce naleznete:

 • krizová čísla
 • obsah nouzového zavazadla
 • prostředky pro improvizovanou ochranu obyvatel
 • Co dělat při požáru, povodni, extrémním větru, dopravní nehodě, při úniku nebezpečných látek
 • další praktické odkazy

 

Příručka pro případ ohrožení (pdf)

Jaderná bezpečnost – pokyny pro případ nutné ochrany

Doporučený obsah evakuačního zavazadla

 • Věci v zavazadle stálé:
 • Věci v zavazadle doplňované:

Další možné zdroje

Aktuální informace pro občany Ukrajiny

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/o-meste/krizove-rizeni/