Return to O městě

Projekty podpořené Evropskou unií

Zajištění bezpečnosti dopravy ve městě Košťany (2020-21)

Předmětem projektu je výstavba chodníků a vznik 2 nových míst pro bezpečné přecházení chodců přes komunikace III/25340 a III/25342 ve městě Košťany. V rámci realizace stavby bude dále řešena instalace prvků mobiliáře (odpadkové koše, autobusové přístřešky, květináče) a vodorovné dopravní značení.
Hlavním cílem stavby je zvýšit komfort a zejména bezpečnost pohybu pěších podél silnic III/25340 a III/25342 a umožnit tak chodcům plynulý a bezbariérový pohyb v přidruženém prostoru této komunikace.


POŘÍZENÍ HASIČSKÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO MĚSTO KOŠŤANY (2019)

Podpořeno v rámci výzvy MAS Cínovecko

Více informací o pořízení vozidla na stránce o JSDH Košťany.


Enegetické úspory v bytových domech ve Střelné (2018)

 • Zateplený dům ve Střelné, Sídlišti.

  dotace byla poskytnuta v rámci výzvy č. 37
  Energetické úspory v bytových domech II

 • podpořeny byly objekty:
  • Energetické úspory v bytových domech Košťany 159-160

  • Energetické úspory v bytových domech Košťany 161-162

  • Energetické úspory v bytových domech Košťany 163-164

  • Energetické úspory v bytových domech Košťany 165-166

 • cíle projektů: Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti bytového domu. Zatepleny byly obvodové stěny, strop pod půdou a podlaha nad suterénem, v objektu byla osazena nová okna s izolačním dvojsklem
 • celkové náklady projektů: 13.160.216,00 Kč bez DPH (dle SOD)
 • realizace projektů: 2. polovina roku 2018
 • Identifikace jednotlivých projektů  (*.pdf)

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/o-meste/projekty-podporene-evropskou-unii/