Materiální pomoc pro 2 ukrajinské rodiny v Košťanech

Vážení občané,

rád bych vás požádal o přímou adresnou pomoc pro 2 ukrajinské uprchlické rodiny s dětmi. Jde o jednu maminku se 3 dětmi a jednu maminku se 2 dětmi. Těmto rodinám bylo včera Radou města Košťany schváleno přidělení 2 bytů.

Níže je uveden seznam věcí potřebných pro výše uvedené rodiny. Seznam je průběžně aktualizován. Děkujeme všem občanům, kteří poskytli materiální pomoc.

Žádám zájemce, kteří chtějí rodinám pomoci, aby kontaktovali úřednice MěÚ Košťany na telefonním čísle 417 568 183, kde se domluví na konkrétní materiální pomoci společně s místem, kam bude věci možno uložit. 

Prosím dárce, aby poskytovali pouze věci uvedené na seznamu, a to po telefonické konzultaci s MěÚ. Tímto chceme předejít tomu, aby nedocházelo ke hromadění věcí, které nejsou potřeba. Děkuji za pochopení.

 

Předem děkuji za pomoc

Tomáš Sváda, starosta města Košťany

 

Trvalý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/materialni-pomoc-pro-2-ukrajinske-rodiny-v-kostanech/

Pomoc Ukrajině – důležité informace

Vážení občané,

předáváme vám informace Ústředního krizového štábu o možnostech pobytu občanů Ukrajiny na území České republiky.

Podrobnější informace naleznete na https://www.mvcr.cz/ukrajina

Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka: +420 974 801 802 a email: ukrajina@mvcr.cz

Postižené Ukrajině je možné pomoci také zasláním finančního daru např. na:

https://www.clovekvtisni.cz/
https://adra.cz/
https://www.cervenykriz.eu/

Děkujeme Vám, za město Košťany

Tomáš Sváda, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trvalý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/pomoc-ukrajine-dulezite-informace/

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Košťany – 16. 2. 2022

Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás pozvat na zasedání Zastupitelstva města Košťany, které se bude konat ve středu 16. 2. 2022 od 17.00 hod. v sále hasičské zbrojnice na Mírovém náměstí v Košťanech. Program jednání naleznete na webových stránkách města v sekci „úřední deska“.

Veřejnost má přístup na zasedání zastupitelstva pouze za dodržení platných hygienických a protiepidemických podmínek.

Děkujeme za pochopení.

Tomáš Sváda, starosta města

Trvalý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-mesta-kostany-16-2-2022/

Poslední šance zaplatit své dluhy v rámci „Milostivého léta“.

Poslední šance zaplatit své dluhy bez sankcí a příslušenství v rámci akce „MILOSTIVÉ LÉTO“ se chýlí ke konci. Využijte této možnosti nejpozději do 28. 1. 2022.

Dlužníci v exekuci, kteří v tomto období uhradí zbývající dlužnou jistinu (svůj původní dluh bez sankcí a úroků) a k tomu náklady (750 Kč + DPH), ti exekuci ukončí.

Pro bližší informace kontaktujte Městský úřad Košťany na telefonním čísle 417 568 183, kontaktní osoba Petra Belanová, případně se obraťte na soudního exekutora, pod kterým je exekuce vedena.

Trvalý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/posledni-sance-zaplatit-sve-dluhy-v-ramci-milostiveho-leta/

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Košťany – 10. 1. 2022

Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás pozvat na zasedání Zastupitelstva města Košťany, které se bude konat v pondělí 10. 1. 2022 od 17.00 hod. v sále hasičské zbrojnice na Mírovém náměstí v Košťanech. Program jednání naleznete na webových stránkách města v sekci „úřední deska“.

Veřejnost má přístup na zasedání zastupitelstva pouze za dodržení platných hygienických a protiepidemických podmínek.

Děkujeme za pochopení.

Tomáš Sváda, starosta města

Trvalý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-mesta-kostany-10-1-2022/

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Košťany – 30.12.2021

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Košťany. Konat se bude ve čtvrtek 30.12. 2021 od 16.00 hod. v sále hasičské zbrojnice na Mírovém náměstí v Košťanech. Program jednání naleznete na webových stránkách města v sekci „úřední deska“.

Veřejnost má přístup na zasedání zastupitelstva pouze za dodržení platných hygienických a protiepidemických podmínek.

Děkujeme za pochopení.

Zbyněk Král, místostarosta města

Trvalý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-mesta-kostany-30-12-2021/