Soud nadělil zastupitelům v Košťanech za udělení zakázky za 650 tisíc podmínky

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/soud-nadelil-zastupitelum-v-kostanech-za-udeleni-zakazky-za-650-tisic-podminky/

Pozvánka na den dětí

den-deti-2015Vážení rodiče a milé děti,

Město Košťany ve spolupráci se ZŠ Košťany,  MŠ Košťany a MŠ Motýlek ve Střelné Vás srdečně zvou na „Den dětí“, který se koná tento pátek 29. 5. 2015 od 15.00 hod. na hřišti TJ Sokol Košťany. Od 19.00 hod. Vám zahraje skupina BB Band.

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/pozvanka-na-den-deti/

POPELNICE SE NADÁLE N E P L A T Í

Město Košťany na svém posledním zasedání, které proběhlo 11.5.2015, schválilo mimo jiné  Obecně závaznou vyhlášku (OZV č.3/2015) upravující poplatek za svoz komunálního odpadu.

Pro naprostou většinu obyvatel Košťan se nic nemění. Každý kdo má v Košťanech trvalý pobyt nebo je mladší 18-ti let je od poplatku osvobozen.

Povinnost platit nastává majitelům rodinných domů, staveb pro individuální rekreaci a bytů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Vyhláška je zaměřena hlavně na obyvatele, ale i majitele nájemních bytů a dalších komerčně pronajímaných objektů, Pokud někdo je vlastníkem takovéto nemovitosti, kde nikdo nemá trvalý pobyt, vzniká majiteli povinnost platit poplatek  za svoz komunálního odpadu.

Stát, v rámci přerozdělení daní, které posílá našemu městu, zohledňuje pouze občany s trvalým pobytem na území Města Košťany. Tím dochází k situaci, že občané s trvalým pobytem na území města doplácejí (z rozpočtu města) na skupinu občanů, kteří zde nejsou hlášeni, ale produkují zde odpad a neplatí za něj. Tato vyhláška se snaží tento stav z větší části narovnat. Každý si už musí rozhodnout sám, zda je pro něj výhodnější stát se občanem Košťan s trvalým pobytem nebo si zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu a být hlášen k trvalému pobytu někde jinde.,

Pro občany osvobozené od poplatku (občané s trvalým pobytem a mladší 18-ti let) nevzniká ani oznamovací povinnost. Ostatní občané a občané, kteří si nejsou jisti, ať se obrátí na MěÚ na paní Pucholtovou nebo na pana starostu Tomáše Svádu na tel.: číslo 417 568 183.

Tomáš Sváda, starosta Města Košťany

Informace v článku jsou orientační, celé znění vyhlášky OZV č. 3/2015 je na stránkách města.

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/popelnice-se-nadale-n-e-p-l-a-t-i/

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás pozval na zastupitelstvo Města Košťany, které se bude konat dne 11.5.2015 od 15.00 hod. ve 2. patře v zasedací místnosti Městského úřadu Košťany.

Tomáš Sváda, starosta

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/zastupitelstvo-mesta-kostany-2/

Pozvánka na pálení čarodějnic 2015

paleni-carodejnicZveme vás na tradiční pálení čarodějnic na hříšti TJ Sokol Košťany. Od 17:00 hraje DJ Spousta, v 19 hodin začíná koncert skupiny FONOTEST.

[important]Pozvánka na akci ve formátu *.pdf[/important]

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/pozvanka-na-paleni-carodejnic-2015/

Jak funguje příspěvek pro seniory nad 70 let na MHD a PHD?

Každý senior, starší 70ti let, může využít příspěvek od Města Košťany na MHD (městská hromadná doprava) a PHD (příměstská hromadná doprava). Příspěvek je ve výši 1.000,- Kč/rok.

Příspěvek může využít každý senior, který splňuje následující:

  •  věk 70 let a starší
  • mít uhrazené všechny pohledávky vůči Městu Košťany a jeho příspěvkovým organizacím (nájem, popelnice, atd.)

Pokračovat ve čtení

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/jak-funguje-prispevek-pro-seniory-nad-70-let-na-mhd-a-phd/