Košťany hledají dobrovolníky pro rozvoz potravin pro seniory

Vážení občané,

město Košťany hledá dobrovolníky pro zajištění rozvozu potravin pro seniory, kteří jsou bez pomoci příbuzných a známých. Případní zájemci se hlaste na tel. č.: 605 555 977. Děkujeme!

Tomáš Sváda, starosta 

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/kostany-hledaji-dobrovolniky-pro-rozvoz-potravin-pro-seniory/

OMEZENÍ POHYBU LIDÍ NA ÚZEMÍ ČR

Vážení občané, 

Vláda ČR dnes v noci vydala rozhodnutí o omezení pohybu pro občany na celém území státu. Lidé by měli výrazně omezit pohyb venku a měli by ho využít pro důležité případy, jako jsou cesta do práce, do zdravotnických zařízení, na nákupy, péči o své blízké. 

Žádám Vás všechny a apeluji na vzájemnou lidskou slušnost, aby nařízení, doporučení i rozhodnutí příslušných orgánů státní správy všichni respektovali a nesnažili se hledat mezery, jak se dají nařízení obejít. 

Chtěl bych upozornit na bezohlednost velké části „rekreantů“ vracející se z Itálie, kdy podle zprávy Ministerstva vnitra ČR, z 16.500 „rekreantů“ nastoupilo povinnou karanténu pouze 4.000 z nich. Ostatní toto nařízení ignorovali!

Děkuji všem, kteří svým chováním napomáhají stabilizaci situace, všem lékařům a zdravotníkům, složkám IZS. Slušnost a vzájemná ohleduplnost je základ úspěchu v této nelehké situace. V případě potřeby se neváhejte na nás obrátit.

starosta: +420 605 555 977,  úřad: +420 417 568 183

Tomáš Sváda, starosta

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/omezeni-pohybu-lidi-na-uzemi-cr/

UPOZORNĚNÍ: Městský úřad Košťany UZAVŘEN

Městský úřad je od 11.3. 2020 UZAVŘEN a to až do odvolání. Žádám všechny občany, kdo nemusí bezprostředně řešit urgentní případy, záležitosti na úřadě, ať odloží tyto záležitosti na pozdější dobu.

Důležitá čísla:

Tomáš Sváda, starosta:+420 605 555 977

SMMK: +420 724 329 259

pokladna: 417 568 183, 417 568 477

Potřebujete zaplatit nájem, poplatky atd.? Využijte bankovních převodů, platby složenkou přes přepážky bank a pošt, elektronické bankovnictví. Pokud nemůžete využít ani jeden z bezkontaktních způsobů platby pokladna bude otevřena tento týden ve středu 11.3. 2020 od 14.30 – 15.45 hod. (od 16.00 hod. probíhá školení k senátním volbám).

Potřebujete doručit nabídku k výběrovému řízení? Pracovníci úřadu jsou v práci, dostavte se na úřad, zazvoňte a vyčkejte otevření úřadu, můžete řádně v podatelně podat vaši nabídku. Můžete případně využít pro kontaktování výše uvedený telefon.

Jste předvoláni k přestupkovému řízení? V pořádku, dostavte se v daném termínu předvolání, zazvoňte a vyčkejte otevření úřadu, můžete případně využít pro kontaktování výše uvedený telefon.

Prosím všechny, aby maximálně využili bezkontaktní způsob komunikace, telefon, email, fax, datovou schránku, děkujeme za vstřícnost.

Tomáš Sváda, starosta

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/upozorneni-mestsky-urad-kostany-uzavren/

Obcházení nařízení vlády – krajně neetické až trestně právní

Krizový štáb města Košťany vydal tiskovou zprávu:

Vážení občané,

vzhledem k nařízení Vlády ČR o plošné karanténě osob vracejících se z Itálie, která začala platit v 00.00 hod. 7. 3. 2020 Vás informujeme, že případy, kdy občané se snažili překročit státní hranice před půlnocí, a tím se vyhnout povinnosti vyplývající z nařízení vlády, krizový štáb všechny občany důrazně upozorňuje, že takovéto jednání je nemorální, neetické, nezodpovědné vůči ostatním občanům. Krizový štáb vyzývá každého, kdo by věděl o takovém případu, aby neprodleně informoval starostu města na tel. č.: 605 555 977, popřípadě ředitele ZŠ na tel. č. 602 122 344. Anonymitu tohoto oznámení všem zaručujeme. Toto obcházení nařízení vlády bude předáno Krajské hygienické stanici popř. Policii ČR, dále toto chování může být kvalifikováno jako obecné ohrožení zdraví obyvatelstva s příslušným trestně právním dopadem. Věříme ve slušnost a odpovědnost všech občanů.

 členové Krizového štábu města Košťany

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/obchazeni-narizeni-vlady-krajne-neeticke-az-trestne-pravni/

Nařízení vlády – Ministerstva zdravotnictví

Vážení spoluobčané,

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 6. 3. 2020 v 15.30 hod. plošnou karanténu v délce 14 dní pro všechny občany České republiky, kteří se po půlnoci z 6. 3.  na 7. 3. 2020 budou vracet z Itálie (bez rozdílu oblasti – platí pro celou Itálii). Nařízení platí i pro všechny další dny po 7. 3. 2020, a to až do zrušení – odvolání nařízení karantény Vládou ČR.

Každý takový občan má povinnost okamžitě zamířit domů, nenavštěvovat žádné veřejné prostory, prodejny, restaurace atd. (Nákup potravin mu obstarají příbuzní, přátelé – vyvarují se osobnímu kontaktu).

Každý takový občan má povinnost po návratu (v pracovní dny) kontaktovat svého praktického lékaře, a to telefonicky, emailem apod. bez osobního kontaktu! Lékař rozhodne o dalším postupu.

Každý takový občan, který poruší nařízení vlády se vystavuje pokutě do výše 3 mil. Kč!

V případě urychlení návratu občanů před půlnocí z 6. 3. na 7. 3. 2020 z důvodu vyhnutí se plošné karantény, je povinnost toto jednání ohlásit KHS ÚK a je považováno za obcházení nařízení Vlády ČR.

V případě klinických potíží volejte linku 155, případně Krajskou hygienickou stanici ÚK na tel.: +420736233176.

Věřím a apeluji na všechny občany, že k dané situaci přistoupí odpovědně, každý z nás má ve svém okolí starší občany, občany s chronickými onemocněními, kteří jsou nejohroženější skupinou. Neodpovědné chování je vystavuje závažnému riziku ohrožení života!

Každý občan bez rozdílu má v případě porušení karantény povinnost tuto skutečnost oznámit Krajské hygienické stanici, Policii ČR.

Apeluji na odpovědný přístup nás všech, děkuji.

Tomáš Sváda, starosta města 

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/narizeni-vlady-ministerstva-zdravotnictvi/

Nabídka volného pracovního místa – ZŠ Košťany

Základní škola Košťany nabízí volné pracovní místo na pozici kuchař popř. pracovník provozu školní jídelny s termínem nástupu od 9. 3. 2020.

Zájemci se mohou hlásit u ředitele ZŠ Košťany – Mgr. Milana Sanitrika. 

Více informací viz. leták. 

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/nabidka-volneho-pracovniho-mista-zs-kostany/