Poslední šance zaplatit své dluhy v rámci „Milostivého léta“.

Poslední šance zaplatit své dluhy bez sankcí a příslušenství v rámci akce „MILOSTIVÉ LÉTO“ se chýlí ke konci. Využijte této možnosti nejpozději do 28. 1. 2022.

Dlužníci v exekuci, kteří v tomto období uhradí zbývající dlužnou jistinu (svůj původní dluh bez sankcí a úroků) a k tomu náklady (750 Kč + DPH), ti exekuci ukončí.

Pro bližší informace kontaktujte Městský úřad Košťany na telefonním čísle 417 568 183, kontaktní osoba Petra Belanová, případně se obraťte na soudního exekutora, pod kterým je exekuce vedena.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/posledni-sance-zaplatit-sve-dluhy-v-ramci-milostiveho-leta/