Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Košťany – 19. 10. 2022

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Košťany,  které se bude konat ve  středu 19. 10. 2022 od 15:00 hod. v hasičské zbrojnici na Mírovém náměstí č.p. 90,  Košťany. Bližší informace o programu zasedání naleznete na stránkách města v sekci „úřední deska“.

Tomáš Sváda, starosta města

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/pozvanka-na-ustavujici-zasedani-nove-zvoleneho-zastupitelstva-mesta-kostany-19-10-2022/