Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Košťany

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Košťany,  které se bude konat ve  středu 31. 10. 2018 od 15:00 hod. v hasičské zbrojnici na Mírovém náměstí č.p. 90,  Košťany. Bližší informace o programu zasedání naleznete na stránkách města v sekci „úřední deska“.

Tomáš Sváda, starosta města

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/pozvanka-na-ustavujici-zasedani-nove-zvoleneho-zastupitelstva-mesta-kostany/