Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Košťany – 14. 08. 2023

Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vás pozvat na zasedání Zastupitelstva města Košťany, které se koná v pondělí dne 14. 08. 2023 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ve 2. patře MěÚ Košťany. Program jednání naleznete na webových stránkách města v sekci „úřední deska“.

Tomáš Sváda, starosta města

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-mesta-kostany-14-08-2023/