Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Košťany – 16. 12. 2022

Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vás pozvat na poslední zasedání Zastupitelstva města Košťany v tomto roce, a to  v pátek dne 16. 12. 2022 od 15.00 hod. v zasedací místnosti ve 2. patře MěÚ Košťany. Program jednání naleznete na webových stránkách města v sekci „úřední deska“.

Tomáš Sváda, starosta města

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-mesta-kostany-16-12-2022/