Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Košťany – 18. 10. 2023

Vážení spoluobčané,

dovolte mi vás pozvat na zasedání Zastupitelstva města Košťany, které se koná ve středu  dne 18. 10. 2023 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ve 2. patře MěÚ Košťany. Program jednání naleznete na webových stránkách města v sekci „úřední deska“.

Tomáš Sváda, starosta města

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-mesta-kostany-18-10-2023/