Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Košťany 29. 4. 2020

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na zasedání Zastupitelstva města Košťany, které se bude konat v středu 29. 04. 2020 od 17.00 hod. ve 2. patře v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Košťany na Mírovém nám. Program jednání naleznete na webových stránkách města v sekci „úřední deska“.

Veřejnost má přístup na zasedání zastupitelstva pouze za dodržení hygienických podmínek. Každá osoba musí mít roušku, šátek atd. a mít zakryta ústa a nos, dále musí mít jednorázové rukavice nebo sáčky jako ochranu rukou.

Dohled nad dodržováním hygienických podmínek bude provádět MP Košťany. Děkujeme za pochopení a za vstřícný přístup.

Tomáš Sváda, starosta města

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-mesta-kostany-29-4-2020/