Příspěvky města

Jste občanem města Košťany? Ne? Věřte, že být občanem města Košťany se vyplatí. Zde naleznete benefity pro občany města Košťany, pravidla jejich čerpání a důležité formuláře.

Město Košťany nabízí:

 
 • Město Košťany uvolňuje ze svého rozpočtu prostředky na podporu kultury, sportu a tělovýchovy mládeže proto, aby zajistilo co největšímu podílu mládeže zdravé a přiměřené organizované využití volného času.
 • Chceme tím podpořit zlepšení zdravotního stavu mládeže, získání zdravých návyků, a především dosáhnout snížení kriminality, alkoholismu a drog mezi mládeží
 • Více informací najdete na: Dotace na podporu sportovního a kulturního vyžití mládeže
 
 • Město Košťany každoročně uvolňuje ze svého rozpočtu prostředky na podporu kultury, sportu a dalších společenských aktivit. Žádat o dotaci může fyzická i právnická osoba na předepsané žádosti. O přidělení dotace rozhodne na svém jednání Rada Města Košťany, dotace není nároková.
 • Žadatel může žádat např. o dotaci na pořádání dětských dnů, akcí pro seniory, pořádání koncertů, uměleckých vystoupení, sportovních akcí jako například sportovní hry seniorů, cyklistické závody apod.
 • Více informace najdete na: Dotace na sportovní a kulturní činnost široké veřejnosti
 
 
 • Program na zvýšení energetické soběstačnosti objektů pro bydlení občanů města Košťany
 • Více informací najdete na: Dotace na fotovoltaiku
 
 • Program si klade za cíl zlepšení ovzduší v katastru obce
 • Cílem je snížení tepelné náročnosti při vytápění objektů pro bydlení občanů města
 • Více informací najdete na: Dotace na tepelné čerpadlo

Archiv přidělených dotací

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/prispevky-mesta/