Zpět na Příspěvky města

Dotace na sportovní a kulturní činnost široké veřejnosti

Město Košťany každoročně uvolňuje ze svého rozpočtu prostředky na podporu kultury, sportu a dalších společenských aktivit. Žádat o dotaci může fyzická i právnická osoba na předepsané žádosti. O přidělení dotace rozhodne na svém jednání Rada Města Košťany, dotace není nároková.

Žadatel může žádat např. o dotaci na pořádání dětských dnů, akcí pro seniory, pořádání koncertů, uměleckých vystoupení, sportovních akcí jako například  sportovní hry seniorů, cyklistické závody apod.

[important]Žádost o poskytnutí dotace na sportovní a kulturní činnost široké veřejnosti[/important]

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/prispevky-mesta/dotace-na-sportovni-a-kulturni-cinnost-siroke-verejnosti/