Zpět na Příspěvky města

Příspěvek pro seniory nad 70 let na MHD a PHD (Doprava ÚK) – ZRUŠENO K 9. 8. 2018

Příspěvek zrušen k 9. 8. 2018!

Každý senior, starší 70ti let, může využít příspěvek od Města Košťany na MHD (městská hromadná doprava) a PHD (příměstská hromadná doprava). Příspěvek je v maximální výši 1.000,- Kč/rok.

Příspěvek může využít každý senior, který splňuje následující:

  •  věk 70 let a starší
  • mít uhrazené všechny pohledávky vůči Městu Košťany a jeho příspěvkovým organizacím (nájem, popelnice, atd.)
[important]Žádost o příspěvek pro seniory nad 70 let na MHD a PHD[/important]

Využít lze dvou základních variant:


I. Varianta:

Koupit si jízdné na 30 dní nebo 90 dní, s tím, že město uhradí vždy max. 50% jízdného. Celkový součet těchto příspěvků bude v jednom roce max. 1.000,- Kč

Příklad: koupím si jízdenku na 90 dní za 1.470,- Kč – město hradí 735,- Kč


II. Varianta:

Koupit si peněženku- BČK (bezkontaktní čipovou kartu-osobní nepřenosná) nechat si ji nabít, město uhradí vždy max. 50% jízdného. Celkový součet těchto příspěvků bude v jednom roce max. 1.000,- Kč.

Příklad: nabiji si peněženku za 1.500,- Kč – město hradí 750,- Kč

 

Z důvodu omezení administrace, může každý senior požádat Město Košťany o proplacení  příspěvku max. 2krát do roka (celkový součet obou příspěvků nesmí přesáhnout zmiňovaných 1.000,- Kč/rok)

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/prispevky-mesta/prispevek-pro-seniory-nad-70-let-na-mhd-a-phd-doprava-uk/