Vrátit se na Webový rozcestník

Dotační výzva: Kotlíková dotace 2014

Máte starý kotel? Chcete ušetřit při výměně za nový a ještě ušetřit?

Rada Ústeckého kraje schválila Společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých zdrojů, tedy konkrétně z lokálních topenišť na tuhá paliva.

Základní podmínky:

  • možnost podávání  od 12.května do 31.července 2014
  •  k podání žádosti stačí vyplněná a vlastnoručně podepsaná žádost, kde žadatelem je vždy vlastník nemovitosti, kde se kotel mění a fotodokumentace starého kotle na tuhá paliva s ručním plněním, jak je napojený na otopnou soustavu a komínové těleso
  • Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce pouze osobně v úředních hodinách na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje
  • další důležité informace naleznete na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje

Dokumenty:

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/ruzne-informace-pro-obcany/dotacni-vyzva-kotlikova-dotace/