Zpět na Formuláře ke stažení

Žádost o povolení připojení sjezdu, nájezdu z místní komunikace (*.pdf)

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/statni-sprava/platne-predpisy-mesta/formulare-ke-stazeni/zadost-povoleni-prip-sjezdu_2019/