Zpět na Formuláře ke stažení

Žádost o povolení zvláštní užívání komunikace – chodníku a vozovky (*.pdf)

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/statni-sprava/platne-predpisy-mesta/formulare-ke-stazeni/zadost-zvl-uziv-komun-_2019-2/