Zpět na Povinně zveřejňované informace

Evidence zveřejněných informací a zodpovězené dotazy

Odpovědi na otázky položené dle zák. č. 106/1999 sb.
Poznámka: Jednotlivé odpovědi jsou ukládány ve formátu (*.pdf) nebo (*.zip)

ROK 2023
ROK 2022

Výroční zpráva 2022 (*.pdf)

ROK 2021

Výroční zpráva 2021 (*.pdf)

ROK 2020

Výroční zpráva 2020 (*.pdf)

 

ROK 2019

Výroční zpráva 2019 (*.pdf)

ROK 2018

Výroční zpráva 2018 (*.pdf)

ROK 2017

Výroční zpráva 2017 (*.pdf)

ROK 2016

Výroční zpráva 2016 (*.pdf)

ROK 2015

Výroční zpráva 2015 (*.pdf)

Evidence zveřejněných informací podle zák. č. 106/1999 Sb., v roce 2015 (*.pdf)

ROK 2014

Výroční zpráva 2014 (*.pdf)

 1. Odpověď č. 1 – p. Potměšil Miroslav (*.pdf)
 2. Odpověď č. 2 – Bc. Zuzana Jiříková (*.pdf)

ROK 2013

Výroční zpráva 2013 (*.pdf)

 1. Odpověď č. 1 – Business Media CZ s.r.o. (*.pdf)
 2. Odpověď č. 2 – Business Media CZ s.r.o. (*.pdf)
 3. Odpověď č. 3 – Bc. Jiříková Zuzana (*.pdf)
 4. Odpověď č. 4 – JUDr. Frencl Lukáš (*.pdf)
 5. Odpověď č. 5 – p. Potměšil Miroslav (*.pdf)
 6. Odpověď č,6 – Business Media CZ s.r.o. (*.pdf)
 7. Odpověď č.7 – pí. Koutná Petruše (*.pdf)
 8. Odpověď č. 8 – pí. Koutná Petruše (*.pdf)

ROK 2012

Výroční zpráva 2012 (*.pdf)

 1. Odpověď číslo 1 – firma Horizont-nare (*.pdf)
 2. Odpověď číslo 2 – firma Business Media CZ, s.r.o. (*.pdf)
 3. Odpověď číslo 3 – p. Jiřík (*.pdf)
 4. Odpověď č. 4 – firma AAAPOPTÁVKA.CZ (*.pdf)
 5. Odpověď číslo 5 – p. Venuše Gurová (*.pdf)
 6. Odpověď č. 6 – David Horák (*.pdf)

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/statni-sprava/povinne-zverejnovane-informace/zodpovezene-dotazy/