Odpověď č. 2 – Bc. Zuzana Jiříková (*.pdf)

Odpověď č. 2 - Bc. Zuzana Jiříková (*.pdf)

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/statni-sprava/povinne-zverejnovane-informace/zodpovezene-dotazy/attachment/20160314162430/