Return to Městský úřad

Prodej majetku města Košťany

Na této stránce naleznete ucelené informace o prodávaném majetku města.

Aktuálně nabízené pozemky k prodeji:

 • části p.p.č. 119/2 a 121/32 k.ú. Košťany dle situace – zde

Obsah:

 1. Postup prodeje městských pozemků
 2. Stanovení prodejní ceny
 3. Aktuální nabídka pozemků
 4. Dokumenty ke stažení

Postup prodeje městských pozemků od 1.1.2016

Město Košťany na základě jednání v RM a ZM stanovilo postup a ceny pro prodej městských pozemků

Postup projednání žádosti a případný prodej pozemku:

 

 1. Žadatel/lé vyplní výše uvedenou závaznou žádost (II. stupně) s identifikačními údaji a doručí na podatelnu města Košťany.
 2. Žádost projednají příslušné orgány města – komise, RM, ZM
 3. Město nechá vypracovat geometrický plán (dále jen GP, pokud je potřeba) – platí budoucí žadatel/lé , kteří získají pozemek nebo žadatel/lé, kteří požádají a odstoupí od prodeje v průběhu projednávání a nezůstane nikdo, kdo by pozemek koupil (cena pak bude rozdělena rovným dílem mezi všechny odstoupivší žadatele).
 4. Po obdržení GP nechá město vyhotovit znalecký posudek (dále jen ZP – pokud je k prodeji potřeba) na kterém se finančně žadatel/lé budou podílet a to ve výši 50%– platí budoucí žadatel/lé , kteří získají pozemek nebo žadatel/lé, kteří požádají a odstoupí od prodeje v průběhu projednávání a nezůstane nikdo, kdo by pozemek koupil (cena pak bude rozdělena rovným dílem mezi všechny odstoupivší žadatele).
 5. ZM schválí žadateli prodej pozemku.
 6. MěÚ Košťany vyzve žadatele k podpisu kupní smlouvy a zaplacení celkové ceny.

 

Rekapitulace nákladů, které hradí žadatel/lé, spojených s koupí pozemku:

 • GP – 100% z ceny na pořízení
 • ZP – 50% z ceny na pořízení
 • Cenu pozemku včetně případné sazby DPH
 • Kolek pro vklad do KN 2.000,- Kč
 • Poplatek za ověření podpisu na kupní smlouvě
 • 2% z ceny pozemku na úhradu daně z převodu nemovitostí

 

Pozn.: Pokud žadatel odstoupí v průběhu procesu prodeje nemovitosti, uhradí městu Košťany náklady do té doby vzniklé, v opačném případě je bude město na žadateli vymáhat.

STANOVENÍ PRODEJNÍ CENY POZEMKŮ VE MĚSTĚ KOŠŤANY A ZPŮSOB JEJICH PRODEJE

s účinností od 1. 1. 2016

     ZM na základě usnesení č. 148/2015 ze dne 15. 12. 2015 schvaluje prodejní ceny pozemků a způsob jejich prodeje takto:

Článek I.

Dělení pozemků do kategorií:

 1. Do kategorie „A“ jsou zařazené pozemky vhodné pro stavby určené k bydlení, individuální rekreaci.
 2. Do kategorie „B“ jsou zařazené pozemky, které nejsou vhodné pro stavby určené k bydlení, individuální rekreaci a ostatní pozemky.

Článek II.

Stanovení prodejní ceny pozemků:

 

 

kategorie výměra v m2 cena
A do 150m2  (včetně) 80,- Kč/m2
od 150m2 do 300m2 (včetně) 350,- Kč/m2
Nad 300 m2 Dle znaleckého posudku, min. však

380 ,- Kč/m2

B do 300m2  (včetně) 80,- Kč/m2
nad 300m2 Dle znaleckého posudku, min. však

100 ,- Kč/m2

 

    Ceny jsou uvedeny bez případné, příslušné sazby DPH

Článek III.

Závěrečná ustanovení:

 1. Zastupitelstvo může dle svého uvážení jakýkoliv pozemek (např. pro lukrativnost) vyjmout z kategorie „A“ nebo „B“ a nabídnout ho k prodeji např. obálkovou metodou nebo dražbou.
 2. ZM může prodat pozemek pod cenou (z výše uvedených cen) pouze na základě dlouhodobého nezájmu (alespoň rok) a na základě vypracovaného znaleckého posudku.
 3. V případě, že o daný pozemek bude mít zájem několik zájemců rozhodne zastupitelstvo, jakému zájemci bude pozemek prodán.
 4. Zastupitelstvo může vyjmout pozemek z kategorie „A“ i „B“ a prodat ho za nižší cenu, ale pouze u pozemků kde převažuje vyšší zájem obce. Jedná se zejména o pozemky mající vazbu na budoucí umístění inženýrských sítí, komunikací, chodníků, občanské vybavenosti, zastávek, atd. vyšší zájem obce musí vždy schválit zastupitelstvo.

Město Košťany

 

Dokumenty a žádosti ke stažení

 

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/statni-sprava/prodej-nemoviteho-majetku/