Zpět na Městský úřad

Prodej majetku města Košťany

Na této stránce naleznete ucelené informace o prodávaném majetku města.

Aktuálně nabízené pozemky k prodeji:

Město Košťany v současné době nenabízí pozemky k prodeji.

Obsah:

 1. Postup prodeje městských pozemků
 2. Stanovení prodejní ceny
 3. Aktuální nabídka pozemků
 4. Dokumenty ke stažení

Postup prodeje městských pozemků od 1.1.2016

Město Košťany na základě jednání v RM a ZM stanovilo postup a ceny pro prodej městských pozemků

Postup projednání žádosti a případný prodej pozemku:

 

 1. Žadatel/lé vyplní výše uvedenou závaznou žádost (II. stupně) s identifikačními údaji a doručí na podatelnu města Košťany.
 2. Žádost projednají příslušné orgány města – komise, RM, ZM
 3. Město nechá vypracovat geometrický plán (dále jen GP, pokud je potřeba) – platí budoucí žadatel/lé , kteří získají pozemek nebo žadatel/lé, kteří požádají a odstoupí od prodeje v průběhu projednávání a nezůstane nikdo, kdo by pozemek koupil (cena pak bude rozdělena rovným dílem mezi všechny odstoupivší žadatele).
 4. Po obdržení GP nechá město vyhotovit znalecký posudek (dále jen ZP – pokud je k prodeji potřeba) na kterém se finančně žadatel/lé budou podílet a to ve výši 50%– platí budoucí žadatel/lé , kteří získají pozemek nebo žadatel/lé, kteří požádají a odstoupí od prodeje v průběhu projednávání a nezůstane nikdo, kdo by pozemek koupil (cena pak bude rozdělena rovným dílem mezi všechny odstoupivší žadatele).
 5. ZM schválí žadateli prodej pozemku.
 6. MěÚ Košťany vyzve žadatele k podpisu kupní smlouvy a zaplacení celkové ceny.

 

Rekapitulace nákladů, které hradí žadatel/lé, spojených s koupí pozemku:

 • GP – 100% z ceny na pořízení
 • ZP – 50% z ceny na pořízení
 • Cenu pozemku včetně případné sazby DPH
 • Kolek pro vklad do KN 2.000,- Kč
 • Poplatek za ověření podpisu na kupní smlouvě
 • 2% z ceny pozemku na úhradu daně z převodu nemovitostí

 

Pozn.: Pokud žadatel odstoupí v průběhu procesu prodeje nemovitosti, uhradí městu Košťany náklady do té doby vzniklé, v opačném případě je bude město na žadateli vymáhat.

STANOVENÍ PRODEJNÍ CENY POZEMKŮ VE MĚSTĚ KOŠŤANY A ZPŮSOB JEJICH PRODEJE

s účinností od 23. 6. 2021

 

ZM na základě usnesení č. 55/2021 ze dne 23. 06. 2021 schvaluje prodejní ceny pozemků a způsob jejich prodeje takto:

Článek I.

Dělení pozemků do kategorií:

 1. Do kategorie „A“ jsou zařazené pozemky nad 35 m²
 2. Do kategorie „B“ jsou zařazené pozemky do 35 m²

 

Článek II.

Stanovení prodejní ceny pozemků:

kategorie výměra v m² cena
A nad 35 m²  Dle znaleckého posudku, min. však

600,- Kč/m²

B do 35 m² (včetně) 300,- Kč/m²

 

Ceny jsou uvedeny bez případné, příslušné sazby DPH

 

Článek III.

 Závěrečná ustanovení:

 

 1. ZM může dle svého uvážení jakýkoliv pozemek (např. pro lukrativnost, veřejný zájem, pro vhodnost na výstavbu VPS) vyjmout z kategorie „A“ nebo „B“ a nabídnout ho k prodeji za jinou cenu, avšak musí daný krok řádně odůvodnit.
 2. ZM může prodat pozemek pod cenou (z výše uvedených cen) a to např. na základě dlouhodobého nezájmu (alespoň rok) a to i v rozporu s vypracovaným znaleckým posudkem, avšak musí daný krok řádně odůvodnit.
 3. V případě, že o daný pozemek bude mít zájem několik zájemců rozhodne zastupitelstvo, jakému zájemci bude pozemek prodán a jakým způsobem – např. obálková metoda, „napřímo“ atd.
 4. ZM si vyhrazuje právo prodej pozemku bez udání důvodů zrušit.

město Košťany

 

Dokumenty a žádosti ke stažení

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/statni-sprava/prodej-nemoviteho-majetku/