Vrátit se na Prodej majetku města Košťany

Aktuální nabídka pozemků

Přehled pozemků

  1. parc. č. 328/36 k.ú. Košťany o celkové výměře 589 m², cena dle znaleckého posudku-min.však 223.820,- Kč (náhled mapy)
  2. parc. č. 328/40 k.ú. Košťany o celkové výměře 589 m², cena dle znaleckého posudku-min.však 223.820,- Kč (náhled mapy)
  3. p.č. 214/1, 214/2, 215/1, 215/2 vše k.ú. Střelná o celkové výměře 3573 m2, cena dle znaleckého posudku-min. však 1.357.740,- Kč (náhled mapy)                                                               (v případě zájmu o některou z parcel samostatně, kontaktujte MěÚ Košťany) 

Přehledová mapa k aktuální nabídce

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/statni-sprava/prodej-nemoviteho-majetku/aktualni-nabidka-pozemku/