UPOZORNĚNÍ: Výzva k podání podnětů ke změně č. 3 územního plánu města Košťany

Město Košťany vyzývá občany, kteří mají vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na území města Košťany, k podávání podnětů a návrhů změny využití území v rámci možného zpracování změny č. 3 územního plánu města Košťany v termínu do 16. 9. 2019.

Více informací naleznete v sekci „úřední deska“, předepsané formuláře naleznete v sekci „formuláře ke stažení“.

město Košťany

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/upozorneni-vyzva-k-podani-podnetu-ke-zmene-c-3-uzemniho-planu-mesta-kostany/