Územní plán města

ÚDAJE O ÚZEMNÍM PLÁNU KOŠŤANY

 • Územní plán Košťany vydalo Zastupitelstvo města Košťany formou opatření obecné povahy č.j.: 97/2010 ze dne na základě usnesení č. 01/ZM/2010 ze dne 16. 8. 2010.
 • Územní plán Košťany nabyl účinnosti dne 1. 9. 2010.
 • Změnu č. 1 územního plánu Košťany vydalo Zastupitelstvo města Košťany formou opatření obecné povahy č.j. 33-13/HSO/2013 na základě usnesení č. 176/2016 ze dne 30. 3. 2016.
 • Změna č. 1. územního plánu Košťany nabyla účinnosti dne 16. 4. 2016.
 • Zprávu o uplatňování Územního plánu Košťany za období 09/2010 – 12/2015 schválilo Zastupitelstvo města Košťany usnesením č. 177/2016  ze dne 30. 3. 2016.
 • Změnu č. 2 územního plánu Košťany vydalo Zastupitelstvo města Košťany formou opatření obecné povahy č.j. 73/HSO/2017/1 na základě usnesení č.154/2017 bod 3) ze dne 29. 11. 2017 .
 • Změna č.2 územního plánu Košťany nabyla účinnosti dne 19. 12. 2017.

Do Územního plánu Košťany, jeho Změny č. 2, do právního stavu územního plánu po vydání změny č. 2 a do Zprávy o uplatňování Územního plánu Košťany a dokladové dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu v Košťanech. Formou dálkového přístupu je územní plán zveřejněn na webových stránkách města: www.kostany.cz.

Územní plán Košťany byl poskytnut Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Magistrátu města Teplice, odboru územního plánování a stavebního řádu (úřad územního plánování) a Městskému úřadu Duchcov, odboru výstavby a životního prostředí (stavební úřad).

Textová část územního plánu

Změna číslo 2 ÚP Košťany

 1. Textová část – odůvodnění (*.pdf)
 2. Textová část – změny územního plánu (*.pdf)
 3. Textová část změny územního plánu – předpokládaný právní stav (*.pdf)

Mapová část územního plánu

 1.  Mapové podklady ke změně č. 2 územního plánu
  1. Výkres základního členění území
  2. Hlavní výkres (změna č.2)
  3. Koordinační výkres po změně č.2
  4.  Hlavní výkres po změně č.2

Mapové podklady – pro stav po změně číslo 1.

Dílčí výkresy stavu po změně číslo 1. uvádíme jen pro přehled s ohledem na skutečnost, že změny ve změně číslo 2 byly jen minimální.

Jednotlivé soubory mají 7MB dat.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.kostany.cz/uzemni-plan-mesta/