ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY – 2. 11. 2016

Vážení spoluobčané,

        dovolte mi, abych Vás pozval na zasedání zastupitelstva Města Košťany, které se bude konat ve středu  2. 11. 2016 od 17.00 hod. ve 2. patře v zasedací místnosti Městského úřadu Košťany.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Tomáš Sváda, starosta

Upozornění

Nové webové stránky MŠ Košťany

Mateřská škola Košťany má nový web a aktualizované informace na stránkách města. Vše podstatné naleznete na stránce o Mateřské škole.

Upozornění

Na webu je dostupný Košťanský zpravodaj 3/2016

Na stránce Zpravodaj –> Aktuální číslo si můžete stáhnout nejnovější zpravodaj.

!! MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST !!

Vážení spoluobčané, vážení rodiče,

Dne 27.9.2016  v podvečerních hodinách se někdo pokusil vlákat do automobilu-unést v Košťanech dvě děti ve věku 10 let. Věnujte prosím zvýšenou pozornost  při dohledu nad vašimi dětmi.

Děkujeme.

Tomáš Sváda, starosta

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Dovolujeme si upozornit vlastníky a uživatele pozemků na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožující provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2016.

Očkování psů

V pátek  23. září 2016 proběhne očkování psů proti vzteklině.

  • Kamenný Pahorek  –  17.00 – 17,10 hod.
  • Košťany MěÚ         –   17.15 – 17.30 hod.
  • Střelná u kapličky   –   17.45 – 18.00 hod.

Cena jedné injekce je 100 Kč, Kombinované očkování stojí 340 Kč.

Pozvánka na Košťanskou pouť

pout-imageMěsto Košťany vás zve na tradiční Košťanskou pouť, která se bude konat ve dnech 16. – 18.9 na Komenského náměstí (prostor před základní školou). Můžete se těšit na pouťové atrakce, stánky a zajímavá hudební představení. Přijďte se pobavit.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY

Vážení spoluobčané,

        dovolte mi, abych Vás pozval na zasedání zastupitelstva Města Košťany, které se bude konat ve středu 31.8.2016 od 15.00 hod. ve 2. patře v zasedací místnosti Městského úřadu Košťany.

                                                                                                                                                                                                  Tomáš Sváda, starosta

Stanovení místní úpravy na pozemních komunikací „MČ STARÁ STŘELNÁ – SÍDLIŠTĚ“

Město Košťany připravilo úpravu dopravního značení v Košťanech, a to v místní části Staré Střelné na sídlišti. Změna dopravního značení vyšla z podnětu občanů a má zvýšit zejména bezpečnost na pozemní komunikaci. Dále tato úprava umožní vytvořit desítky parkových stání a zlepší i zimní údržbu při odklízení sněhu. Následovat by měla rekonstrukce celé komunikace v levé části sídliště. Pokud budete mít dotazy k připravované změně neváhejte se na mne obrátit.  Celé znění veřejné vyhlášky řešící tuto úpravu najdete na úřední desce Města Košťany, popřípadě na Magistrátě Města Teplice. Níže je připojen soubor s mapovým podkladem.

Mapový podklad situace DZ (*.pdf)

děkuji.

Tomáš Sváda, starosta

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY 10. 8. 2016

Vážení spoluobčané,

        dovolte mi, abych Vás pozval na zasedání zastupitelstva Města Košťany, které se bude konat ve středu 10.8.2016 od 15.00 hod. ve 2. patře v zasedací místnosti Městského úřadu Košťany.

Tomáš Sváda, starosta

Starší příspěvky «