Vrátit se na Kontakty

Telefonní seznam

Zprávu nám můžete zaslat přes: >>> Kontaktní formulář <<<

Funkce – obor Jméno Telefonní spojení e-mail
starosta Tomáš Sváda 417 568 183
417 568 477
605 555 977
svada@kostany.cz
sekretariát Andrea Běhounková 417 568 183
417 568 477
behounkova@kostany.cz
1. místostarosta Zbyněk Král 417 568 183
417 568 477
725 568 294
 kral@kostany.cz
zby.kral@seznam.cz
vedoucí odboru Mgr. Jana Dubranová 417 569 662
417 568 183
417 568 477
dubranova@kostany.cz
poplatky, sociální úsek, pokladna, referentka Správy majetku Renata Hegrová 417 568 183
417 568 477
hegrova@kostany.cz
evidence obyvatel, matrika, hřbitov,czechpoint Petra Paarová 417 568 183
417 568 477
paarova@kostany.cz
finanční účtárna  Renata Hegrová   Martina Erbová 417568183
417568477
hegrova@kostany.cz erbova@kostany.cz
přestupky, majetek, živ. prostředí, zábory veř. prostranství Mgr. Jana Dubranová 417568183
417568477
dubranova@kostany.cz
mzdová účtárna, podatelna, czechpoint, Lenka Dupačová 417568183
417568477
dupacova@kostany.cz
Městská policie velitel:
strážníci: Martin Pažin, Jakub Kapic, Sabina Pejcharová, Nikola Daňková,  Pavel Zima, Martin Homola, Bc Lukáš Rejnek                      Petra Belanová  (administrativní pracovník MP)
606 743 087
(474 541 301)
mpkostany@seznam.cz
Správa majetku Ing. Stanislav Civín (vedoucí)                    Ing. Olga            Blažková Čermáková (vedoucí – na mateřské dovolené)
Iveta Korousová (účetní) Ing. Jitka Fürstová (referentka, veřejné zakázky)
724 329 259
417 568 002
417 568 183 (ústředna)
civin@kostany.cz
korousova@kostany.cz

Adresa datové schránky

  • yixbdis

Permanent link to this article: https://www.kostany.cz/kontakty/telefonni-seznam/