Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Čestní občané města Košťany

Čestné občanství může město udělit osobám, které se významně zasloužily zejména o jeho rozvoj. O udělení čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo města. Čestný občan města má právo vyjadřovat se a sdělovat svá stanoviska na zasedání zastupitelstva.