Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Krizové řízení


O této stránce

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešení.
Pod tímto názvem se skrývá vše, co můžeme spojit s ochranou obyvatelstva při mimořádné události, jako jsou živelní pohromy/záplavy, povodně, požáry, vichřice, apod., havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.
Problematiku přípravy na krizové situace a jejich řešení upravuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Jestliže se ocitnete v jakékoliv mimořádné události, při které jsou ohroženy životy, zdraví, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, je třeba neprodleně přivolat odbornou pomoc.

Bezplatné telefonní linky tísňového volání

 • 150 Hasičský záchranný sbor ČR
 • 155 Zdravotnická záchranná služba
 • 158 Policie České republiky
 • 112 Tísňová linka
   
 • 606 743 087 Městská policie
 • 605 555 977 – starosta města

Obecná příručka pro případ ohrožení

V příručce naleznete:Obecná příručka pro případ ohrožení

 • krizová čísla
 • obsah nouzového zavazadla
 • prostředky pro improvizovanou ochranu obyvatel
 • co dělat při požáru, povodni, extrémním větru, dopravní nehodě,
  při úniku nebezpečných látek
 • další praktické odkazy

Příručka ke stažení níže (pdf)

Jaderná bezpečnost – pokyny pro případ nutné ochrany

Doporučený obsah evakuačního zavazadla

 • Věci v zavazadle stálé:
 • Věci v zavazadle doplňované:

Další možné zdroje

Aktuální informace pro občany Ukrajiny

Postižené Ukrajině je možné pomoci také zasláním finančního daru např. na:

Příručka pro případ ohrožení

Obecná příručka pro případ ohrožení

prirucka-pro-pripad-ohrozeni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1005,53 kB

Ukrajina – Informace o pobytu a možnostech pobytu

Prodloužení dočasné ochrany na rok 2023

CZ_prodloužení_obecné / UA

CZ_prodlouzeni_obecne.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB

UA_Vazby_obecné_verze pro tisk

UA_Vazby_obecne_verze-pro-tisk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,39 MB

UA_Vazby_obecné_verze pro online

UA_Vazby_obecne_verze-pro-online.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,39 MB

CZ_Vazby_obecné_verze pro online

Vazby_obecne_verze-pro-online.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,33 MB

CZ_Vazby_obecné_pro tisk

Vazby_obecne_pro-tisk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,33 MB