Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Změna č. 3 ÚP Košťany (aktuální)

Textová část územního plánu

Textová část – odůvodnění (*.pdf)

02_ODUV_ZM3_UP_Kostany_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,06 MB

Textová část – návrh změny územního plánu (*.pdf)

01_NAV_ZM3_UP_Kostany_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 676,83 kB

Textová část – srovnávací text změny územního plánu (*.pdf)

03_PRILOHA_1_SROVNAVACI_TEXT_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,03 MB

Textová část změny územního plánu – předpokládaný právní stav (*.pdf)

UP_Kostany_UZ_po_ZM3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1020,68 kB

Mapová část územního plánu

Hlavní výkres po Zm. č. 3 – 1:5000 (*.pdf)

567621_I2_HLV_UZ_po_ZM3_5000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,03 MB

Hlavní výkres po Zm. č. 3 – 1:10000 (*.pdf)

567621_I2_HLV_UZ_po_ZM3_10000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,57 MB

Koordinační výkres po Zm. č. 3 – 1:10000 (*.pdf)

567621_II2_KOOV_UZ_po_ZM3_10000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,04 MB

Výkres základního členění po Zm. č. 3 – 1:10000 (*.pdf)

567621_I1_ZCU_UZ_po_ZM3_10000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 977,03 kB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací po Zm. č. 3 – 1:10000 (*.pdf)

567621_I3_VPS_UZ_po_ZM3_10000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 959,45 kB

Hlavní výkres (*.pdf)

567621_I2_HLV_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 795,53 kB

Koordinační výkres (*.pdf)

567621_II1_KOOV_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 21,88 MB

Výkres základního členění (*.pdf)

567621_I1_ZCU_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 815,73 kB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací (*.pdf)

567621_I3_VPS_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 766,16 kB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (*.pdf)

567621_II3_ZPF_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,18 MB

Výkres širších vztahů (*.pdf)

567621_II2_VSV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,25 MB