Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Charakteristika zpravodaje

Zaregistrujte se

Košťanský zpravodaj míří do vašich emailů

Chcete-li dostávat zpravodaj pravidelně na váš email, zaregistrujte svůj email na stránce „Zpravodaj do emailu“.

Ukázka vzhledu zpravodajeKošťanský zpravodaj je čtvrtletník vydávaný městem Košťany. Je distribuován zdarma a nalézt jej můžete ve svých schránkách, případně v místních obchodech. Náklad je 1300 výtisků.

V digitální formě je k dispozici na stránkách města, kde si ho můžete buď přímo přečíst, nebo stáhnout ve formě PDF souboru.

Složení redakční rady

  • Předseda redakční rady: Mgr. Pavel Vondra
  • Členové redakční rady: František Pelz, Mgr. Josef Výtisk, Josef Novotný, Tomáš Sváda, Radka Senftová

Termíny vydávání v roce 2024

Zpravodaj Datum uzávěrky
1/2024 19. února 2024
2/2024 29. dubna 2024
3/2024 26. srpna 2024
4/2024 20. listopadu 2024

Schůze redakční rady jsou plánovány od 15:00.

Chcete se spolupodílet na obsahu zpravodaje?

Pošlete nám příspěvek emailem na k.zpravodaj@gmail.com, nebo ho doneste do podatelny nejpozději v den uzávěrky.

Redakční rada KZ přijímá příspěvky v elektronické formě, nebo písemné formě.

  • Příspěvek posílejte v maximálním rozsahu formátu A4 (typ písma Times New Roman, velikost písma 10 b., titulek 12 b., maximálně do 50 řádků)
    preferujeme formát aplikace MS Word, ale jsme schopni přijmout příspěvek v mnoha jiných běžných formátech,
  • Fotografie, obrázky či loga  ve formátu *.jpg.
  • Příspěvky musí být označeny jménem autora.
  • Redakční rada má právo rozsáhlejší příspěvky zkrátit (aniž by byl změněn obsah příspěvku).
  • Příspěvky došlé po uzávěrce nebudou zveřejněny.
  • Krátce po vydání je číslo novin včetně inzerce přístupné i na internetových stránkách města.

Archiv vydání

 

Inzerujte v Košťanském zpravodaji

Upozornění: Veškeré písemnosti jsou ukládány ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader. Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Pro zvětšení klikni na ukázku vzhledu zpravodaje